WTZ WrześniA

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Sikorskiego 36  Września
tel. 61 640 13 00 e-mail: sekretariat@wtz.wrzesnia.pl
pon.-pt.:  od 7.00 do 15.00

Więcej informacji ...

Czym się zajmujemy?

Projekty zawodowe

Nasze prace

Rehabilitacja

Szu­kaj włas­nej dro­gi

Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go jes­teś zdol­ny

Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni istnieje od grudnia 1997 roku. Nasza placówka zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Pomoc tłumacza

Pomoc tłumacza – kliknij na obrazek

Aktualności

Facebook WTZ Września

BIP

Poniżej znajduje się link do Biuletynu Informacji Publicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej we...

czytaj dalej

Tłumacz SKOGN

Dostępna jest usługa tłumacza sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), którą...

czytaj dalej

Podopiecznych

Godzin dziennie

Aktywności

Uśmiechów wychowanków

Kontakt

Lokalizacja : ul. Sikorskiego 36 Września

Telefon: 61 640 13 00

Email: sekretariat@wtz.wrzesnia.pl

Godziny otwarcia: pon.-pt.:  od 7.00 do 15.00

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz deklarację dostępności dla naszej placówki.

RAPORT O DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewniania dostępności

Plan działania 2020/2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) informuję, iż: Zobacz więcej …

Skip to content