Projekty zawodowe

Poniżej znajdziecie Państwo projekty, które aktualnie realizujemy.

BO RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Od stycznia 2020 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wrześni rozpoczął
się projekt zawodowy „BO RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA”, współfinansowany przez Unię Europejską oraz Fundusze Europejskie . Jego celem jest stwarzanie warunków do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Bierze w nim udział dziesięć osób.

Skip to content