W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wrześni odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej windy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 159.750,00 złotych brutto. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywaniu różnic między regionami III” w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej oraz przez Gminę Września.

Uroczyste przecięcie wstęgi.
Przecięcie wstęgi przez Panią kierownik i uczestników.
Skip to content