Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni istnieje od grudnia 1997 roku. Nasza placówka zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Skip to content